ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564


          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Conference) เมื่อวันที่ 21 และ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย ซึ่งขณะนี้การพิจารณาตัดสินได้สิ้นสุดลงแล้ว

 

          กรมฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 18 ราย ดังนี้


          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Conference) เมื่อวันที่ 21 และ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย ซึ่งขณะนี้การพิจารณาตัดสินได้สิ้นสุดลงแล้ว

 

          กรมฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 18 ราย ดังนี้