การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX 2020


วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 5601 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2020) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2020) โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 และกำหนดเปิดรับสมัคร Exhibitor ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 15 มิ.ย. 2563

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 5601 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2020) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2020) โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 และกำหนดเปิดรับสมัคร Exhibitor ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 15 มิ.ย. 2563

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

19 กุมภาพันธ์ 2563