กระทรวงพาณิชย์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ELMA 2020 และงานเสวนา “ELMA รางวัลแห่งความสำเร็จ…ยกระดับความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ไทยสู่สากล”


 

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ELMA 2020 หรือ Excellence Logistics Management Award รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2563 พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 – 16.00 . ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

          นอกจากนี้ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ELMA รางวัลแห่งความสำเร็จยกระดับความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ไทยสู่สากล โดยผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัทที่ได้รับรางวัล ELMA 2020 ที่จะมาแชร์เคล็ดลับที่ทำให้บริษัทฯ สามารถคว้ารางวัลในปีนี้มาครองได้สำเร็จ นอกจากนี้มีการเสวนาในหัวข้อ การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในยุค Digital Disruption” จากคณะกรรมการ ELMA ที่จะมาร่วมแบ่งปันข้อคิดของการเข้าร่วมประกวดรางวัล และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีประสิทธิภาพ พร้อมติดอาวุธก้าวไกลสู่เวทีระดับสากลในยุคดิจิทัล

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งก่อนได้ที่ https://bit.ly/2PnPK4I

ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2563 นี้ ด่วน!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tradelogistics.go.th/elma

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092-259-0953

Line: @elmaaward Email: elmaaward@gmail.com

 

-------------------------------------------------

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

 

 

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ELMA 2020 หรือ Excellence Logistics Management Award รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2563 พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 – 16.00 . ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

          นอกจากนี้ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ELMA รางวัลแห่งความสำเร็จยกระดับความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ไทยสู่สากล โดยผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัทที่ได้รับรางวัล ELMA 2020 ที่จะมาแชร์เคล็ดลับที่ทำให้บริษัทฯ สามารถคว้ารางวัลในปีนี้มาครองได้สำเร็จ นอกจากนี้มีการเสวนาในหัวข้อ การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในยุค Digital Disruption” จากคณะกรรมการ ELMA ที่จะมาร่วมแบ่งปันข้อคิดของการเข้าร่วมประกวดรางวัล และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีประสิทธิภาพ พร้อมติดอาวุธก้าวไกลสู่เวทีระดับสากลในยุคดิจิทัล

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งก่อนได้ที่ https://bit.ly/2PnPK4I

ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2563 นี้ ด่วน!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tradelogistics.go.th/elma

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092-259-0953

Line: @elmaaward Email: elmaaward@gmail.com

 

-------------------------------------------------

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ