รายชื่อขนส่งเวียดนามที่ได้รับใบอนุญาตตรวจพืชผ่านแดน

รายชื่อขนส่งเวียดนามที่ได้รับใบอนุญาตตรวจพืชผ่านแดน
รายชื่อขนส่งเวียดนามที่ได้รับใบอนุญาตตรวจพืชผ่านแดน

 

รายชื่อขนส่งเวียดนามที่ได้รับใบอนุญาตตรวจพืชผ่านแดน

 

1. Cường Thủy Logistics Co., Ltd

ที่อยู่: P12A02 Tower B, TD Plaza luxury

apartment, Lot 20A Le Hong Phong,

Dong Khe, Ngo Quyen, Hai Phong

เบอร์โทรศัพท์: +84 936.842.886

อายุใบอนุญาต : 3 มิถุนายน 65 – 3 มิถุนายน 66

ด่านที่ให้บริการ : ด่านหงูหงิ (ลางเซิน)

สินค้า : มังคุด และทุเรียน (สินค้าละ 50,000 ตัน)

 

2. Nam Phong Import Export Co., Ltd

Nam Phong Import Export Co., Ltd

ที่อยู่: Cha Lo Border gate center Minh

Hoa, Quang Binh Province.

เบอร์โทรศัพท์: +84 911 367 079

อายุใบอนุญาต : 8 มิถุนายน 65 – 8 มิถุนายน 66

ด่านที่ให้บริการ : ด่านหูหงิ (ลางเซิน) และด่านรถไฟด่งดัง (ลางเซิน)

สินค้า : มังคุด ทุเรียน ขนุน ส้มโอ มะพร้าว กล้วย เงาะ (สินค้าละ 50,000 ตัน/ด่าน)

 

3. Delta Transportation Company Limited

ที่อยู่ เลขที่ 1023 ถนน Nguyen Binh Khiem

Dong Hai 1 เขต Hai An เมือง Hai Phong

เบอร์โทรศัพท์: +84 904656390

อายุใบอนุญาต : 9 มิถุนายน 65 – 9 มิถุนายน 66

ด่านที่ให้บริการ : ด่านหูหงิ (ลางเซิน และด่านรถไฟด่งดัง (ลางเซิน)

สินค้า : มังคุด และทุเรียน (สินค้าละ 50,000 ตัน/ด่าน)

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

รายชื่อขนส่งเวียดนามที่ได้รับใบอนุญาตตรวจพืชผ่านแดน

 

1. Cường Thủy Logistics Co., Ltd

ที่อยู่: P12A02 Tower B, TD Plaza luxury

apartment, Lot 20A Le Hong Phong,

Dong Khe, Ngo Quyen, Hai Phong

เบอร์โทรศัพท์: +84 936.842.886

อายุใบอนุญาต : 3 มิถุนายน 65 – 3 มิถุนายน 66

ด่านที่ให้บริการ : ด่านหงูหงิ (ลางเซิน)

สินค้า : มังคุด และทุเรียน (สินค้าละ 50,000 ตัน)

 

2. Nam Phong Import Export Co., Ltd

Nam Phong Import Export Co., Ltd

ที่อยู่: Cha Lo Border gate center Minh

Hoa, Quang Binh Province.

เบอร์โทรศัพท์: +84 911 367 079

อายุใบอนุญาต : 8 มิถุนายน 65 – 8 มิถุนายน 66

ด่านที่ให้บริการ : ด่านหูหงิ (ลางเซิน) และด่านรถไฟด่งดัง (ลางเซิน)

สินค้า : มังคุด ทุเรียน ขนุน ส้มโอ มะพร้าว กล้วย เงาะ (สินค้าละ 50,000 ตัน/ด่าน)

 

3. Delta Transportation Company Limited

ที่อยู่ เลขที่ 1023 ถนน Nguyen Binh Khiem

Dong Hai 1 เขต Hai An เมือง Hai Phong

เบอร์โทรศัพท์: +84 904656390

อายุใบอนุญาต : 9 มิถุนายน 65 – 9 มิถุนายน 66

ด่านที่ให้บริการ : ด่านหูหงิ (ลางเซิน และด่านรถไฟด่งดัง (ลางเซิน)

สินค้า : มังคุด และทุเรียน (สินค้าละ 50,000 ตัน/ด่าน)

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย