ทำความรู้จัก ท่าเรือ Tuas

ทำความรู้จัก ท่าเรือ Tuas
ทำความรู้จัก ท่าเรือ Tuas

                                                   ทำความรู้จัก ท่าเรือ Tuas

ท่าเรือ Tuas ของสิงคโปร์ จะกลายเป็นท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก เมื่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2583                

จะช่วยเพิ่มศักยภาพของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางขนส่งทางเรือของโลก สามารถรองรับตู้ขนส่งได้ 65 ล้านตู้ต่อปี                        

Port of Singapore Authority ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยลดต้นทุนโดยรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานเป็นแลนด์มาร์คที่มีความสำคัญ 

และเป็นอนาคตของการขนส่งทางน้ำของสิงคโปร์ โดยก่อสร้างบนพื้นที่จากการถมทะเลทั้งหมด มีพื้นที่ 13.39 ล้านตารางเมตร

โดยไทยมีแผนการใช้ท่าเรือ Tuas  เป็นต้นแบบของโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (Land bridge) ซึ่งจะเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ และเป็นประตูเศรษฐกิจของโลกต่อไป

ที่มาจาก : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์

                                                   

                                                                              ทำความรู้จัก ท่าเรือ Tuas

ท่าเรือ Tuas ของสิงคโปร์ จะกลายเป็นท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก เมื่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2583                

จะช่วยเพิ่มศักยภาพของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางขนส่งทางเรือของโลก สามารถรองรับตู้ขนส่งได้ 65 ล้านตู้ต่อปี                        

Port of Singapore Authority ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยลดต้นทุนโดยรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานเป็นแลนด์มาร์คที่มีความสำคัญ 

และเป็นอนาคตของการขนส่งทางน้ำของสิงคโปร์ โดยก่อสร้างบนพื้นที่จากการถมทะเลทั้งหมด มีพื้นที่ 13.39 ล้านตารางเมตร

โดยไทยมีแผนการใช้ท่าเรือ Tuas  เป็นต้นแบบของโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (Land bridge) ซึ่งจะเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ และเป็นประตูเศรษฐกิจของโลกต่อไป

ที่มาจาก : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์