ขั้นตอนการส่งผลไม้ทางอากาศ เมื่อสินค้าถึงสนามบินคุณหมิง

ขั้นตอนการส่งผลไม้ทางอากาศ เมื่อสินค้าถึงสนามบินคุณหมิง
ขั้นตอนการส่งผลไม้ทางอากาศ เมื่อสินค้าถึงสนามบินคุณหมิง

 

ขั้นตอนการส่งผลไม้ทางอากาศ เมื่อสินค้าถึงสนามบินคุณหมิง 

ขั้นตอนต่างๆ ใช้ระยะรวมทั้งสิ้นประมาณ 5-6 ชั่วโมง ดังนี้
- ขนส่งผลไม้ถึงสนามบินปลายทาง
- ขนย้ายสินค้าจากเครื่องบินทั้ง Pallet และทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ
- ขนย้ายสินค้าและดำเนินพิธีการศุลกากร
- ขนย้ายสินค้าไปยังลานพ่นยาของบริษัทโลจิสติกส์ และยกลังสินค้าออกจาก Pallet
- บริษัทโลจิสติกส์/ผู้นำเข้า เข้ามารับสินค้า เพื่อส่งต่อปลายทาง หรือนำผลไม้เก็บไว้ที่คลังสินค้า

 

ปัจจุบันมีบริษัทที่ดำเนินการโหลดสินค้า ขนย้ายสินค้า ลำเลียงสินค้าไปยังคลังสินค้า และดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อสำหรับสินค้าที่ขนส่งมายังสนามบินคุนหมิง และให้บริการคลังเก็บสินค้าแบบ Cold Chain ใกล้สนามบินด้วย ทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

1. Eastern Airline Logistics Co., Ltd.
2. Yunnan Airport Logistics Co., Ltd

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

 

 

ขั้นตอนการส่งผลไม้ทางอากาศ เมื่อสินค้าถึงสนามบินคุณหมิง 

ขั้นตอนต่างๆ ใช้ระยะรวมทั้งสิ้นประมาณ 5-6 ชั่วโมง ดังนี้
- ขนส่งผลไม้ถึงสนามบินปลายทาง
- ขนย้ายสินค้าจากเครื่องบินทั้ง Pallet และทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ
- ขนย้ายสินค้าและดำเนินพิธีการศุลกากร
- ขนย้ายสินค้าไปยังลานพ่นยาของบริษัทโลจิสติกส์ และยกลังสินค้าออกจาก Pallet
- บริษัทโลจิสติกส์/ผู้นำเข้า เข้ามารับสินค้า เพื่อส่งต่อปลายทาง หรือนำผลไม้เก็บไว้ที่คลังสินค้า

 

ปัจจุบันมีบริษัทที่ดำเนินการโหลดสินค้า ขนย้ายสินค้า ลำเลียงสินค้าไปยังคลังสินค้า และดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อสำหรับสินค้าที่ขนส่งมายังสนามบินคุนหมิง และให้บริการคลังเก็บสินค้าแบบ Cold Chain ใกล้สนามบินด้วย ทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

1. Eastern Airline Logistics Co., Ltd.
2. Yunnan Airport Logistics Co., Ltd

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง