แนวโน้มตลาดเยอรมนี

แนวโน้มตลาดเยอรมนี
แนวโน้มตลาดเยอรมนี

แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี

คาดว่า ค่าขนส่งทางเรือของเยอรมนีเริ่มมีแนวโน้มลดลง                                                                    

ค่าขนส่งสินค้าทางเรือของเยอรมนีมีแนวโน้มลดลง ภายหลังจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลาย ทำให้ค่าขนส่งทางเรือปรับลดลง ทำให้ผู้นำเข้าเยอรมันผ่อนคลายมากขึ้น

สามารถรองรับตู้ TEU ถึง 7.3 ล้านตู้ ของความจุโดยรวมของตู้ TEU ทั่วโลก ซึ่งสูงกว่า 2008 เป็นปีที่มีสถิติสูงที่สุด (6.6 ล้านตู้ TEU)

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะนี้มีจำนวนตู้ที่รอการจัดการทั่วโลกลดลงอยู่ที่ 8.6 ล้านตู้ TEU ซึ่งในแต่ละภูมิภาคก็มีจำนวนตู้สินค้าที่ค้างอยู่ที่ท่าเรือต่างกันออกไป

เอกสารเพิ่มเติม  https://drive.google.com/file/d/1JfBVlWDj_kFs__ikjU6b94BaIWa0FRz_/view?usp=sharing

แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี

คาดว่า ค่าขนส่งทางเรือของเยอรมนีเริ่มมีแนวโน้มลดลง                                                                    

ค่าขนส่งสินค้าทางเรือของเยอรมนีมีแนวโน้มลดลง ภายหลังจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลาย ทำให้ค่าขนส่งทางเรือปรับลดลง ทำให้ผู้นำเข้าเยอรมันผ่อนคลายมากขึ้น

สามารถรองรับตู้ TEU ถึง 7.3 ล้านตู้ ของความจุโดยรวมของตู้ TEU ทั่วโลก ซึ่งสูงกว่า 2008 เป็นปีที่มีสถิติสูงที่สุด (6.6 ล้านตู้ TEU)

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะนี้มีจำนวนตู้ที่รอการจัดการทั่วโลกลดลงอยู่ที่ 8.6 ล้านตู้ TEU ซึ่งในแต่ละภูมิภาคก็มีจำนวนตู้สินค้าที่ค้างอยู่ที่ท่าเรือต่างกันออกไป

เอกสารเพิ่มเติม  https://drive.google.com/file/d/1JfBVlWDj_kFs__ikjU6b94BaIWa0FRz_/view?usp=sharing