4 ด่านชายแดนไทย-ลาว ที่แผ่นดินติดกันโดยไม่มีแม่น้ำโขงกั้นกลาง

4 ด่านชายแดนไทย-ลาว ที่แผ่นดินติดกันโดยไม่มีแม่น้ำโขงกั้นกลาง


4 ด่านชายแดนไทย-ลาว ที่แผ่นดินติดกันโดยไม่มีแม่น้ำโขงกั้นกลาง

              ด่านชายแดนไทย-ลาว มีพรมแดนติดกันยาวถึง 1,810 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้งหมด 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ,พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม,

มุกดาหาร, อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีด่านชายแดนถาวร จำนวน 49 ด่าน โดยมีด่านชายแดนสากล จำนวน 4 ด่าน ที่สามารถข้ามแดนได้โดยไม่ต้องเดินทางข้ามแม่น้ำโขง ได้แก่

1.ด่านชายแดนบ้านฮวก จ.พะเยา

           ด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ตรงข้ามกับด่านสากลบ้านปางมอญ แขวงไชยบุรีของฝั่งลาว อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา-จุน-เชียงคำ-ภูซาง เปิดทำการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

           สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง และอาหารสัตว์ เป็นต้น

           สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น หินโม่หินปูนบด แร่ฟลูออไรต์ สินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกเดือย และถั่วลิสง เป็นต้น

2.ด่านชายแดนห้วยโก๋น จ.น่าน

           ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ตรงข้ามกับด่านบ้านน้ำเงิน แขวงแขวงไชยบุรีของฝั่งลาว อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดน่าน ประมาณ 140 กิโลเมตร ตามถนนสายปัว-ทุ่งช้าง-ห้วยโก๋น เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. และทุกวันเสาร์เวลา 08.00–12.00 น.

           สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่นสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

           สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ผักผลไม้ และของป่า เป็นต้น

3.ด่านชายแดนภูดู่ จ.อุตรดิตถ์

           ด่านชายแดนภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ตรงข้ามกับด่านผาแก้ว แขวงไชยบุรีของฝั่งลาว อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 160 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 117 ท่าปลา-น้ำปาด-ฟากท่า-บ้านโคก เปิดทำการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.

           สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อาหารสด/แห้ง และสินค้าเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย เป็นต้น

           สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น สินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สมุนไพร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าอุปโภคบริโภค และเศษเหล็ก เป็นต้น

4.ด่านชายแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

          ด่านชายแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ตรงข้ามกับ ด่านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลฯ ประมาณ 90 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงหมายเลข 217 เปิดทำการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.

          สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น เหล็ก เครื่องปรับอากาศ  เครื่องจักร และยางรถ เป็นต้น

          สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ แร่ทอง หม้อแปลงไฟฟ้าเมล็ดกาแฟดิบ และข้าวเหนียว เป็นต้น

4 ด่านชายแดนไทย-ลาว ที่แผ่นดินติดกันโดยไม่มีแม่น้ำโขงกั้นกลาง

              ด่านชายแดนไทย-ลาว มีพรมแดนติดกันยาวถึง 1,810 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้งหมด 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ,พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม,

มุกดาหาร, อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีด่านชายแดนถาวร จำนวน 49 ด่าน โดยมีด่านชายแดนสากล จำนวน 4 ด่าน ที่สามารถข้ามแดนได้โดยไม่ต้องเดินทางข้ามแม่น้ำโขง ได้แก่

1.ด่านชายแดนบ้านฮวก จ.พะเยา

           ด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ตรงข้ามกับด่านสากลบ้านปางมอญ แขวงไชยบุรีของฝั่งลาว อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา-จุน-เชียงคำ-ภูซาง เปิดทำการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

           สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง และอาหารสัตว์ เป็นต้น

           สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น หินโม่หินปูนบด แร่ฟลูออไรต์ สินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกเดือย และถั่วลิสง เป็นต้น

2.ด่านชายแดนห้วยโก๋น จ.น่าน

           ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ตรงข้ามกับด่านบ้านน้ำเงิน แขวงแขวงไชยบุรีของฝั่งลาว อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดน่าน ประมาณ 140 กิโลเมตร ตามถนนสายปัว-ทุ่งช้าง-ห้วยโก๋น เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. และทุกวันเสาร์เวลา 08.00–12.00 น.

           สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่นสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

           สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ผักผลไม้ และของป่า เป็นต้น

3.ด่านชายแดนภูดู่ จ.อุตรดิตถ์

           ด่านชายแดนภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ตรงข้ามกับด่านผาแก้ว แขวงไชยบุรีของฝั่งลาว อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 160 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 117 ท่าปลา-น้ำปาด-ฟากท่า-บ้านโคก เปิดทำการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.

           สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อาหารสด/แห้ง และสินค้าเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย เป็นต้น

           สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น สินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สมุนไพร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าอุปโภคบริโภค และเศษเหล็ก เป็นต้น

4.ด่านชายแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

          ด่านชายแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ตรงข้ามกับ ด่านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลฯ ประมาณ 90 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงหมายเลข 217 เปิดทำการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.

          สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น เหล็ก เครื่องปรับอากาศ  เครื่องจักร และยางรถ เป็นต้น

          สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ แร่ทอง หม้อแปลงไฟฟ้าเมล็ดกาแฟดิบ และข้าวเหนียว เป็นต้น