ประกาศผู้ได้รับรางวัล ELMA 2021

ประกาศผู้ได้รับรางวัล ELMA 2021
ประกาศผู้ได้รับรางวัล ELMA 2021

         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่สามารถคว้ารางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2564 (Excellent Logistics Management Award : ELMA) ไปครอง สำหรับรายนามของบริษัทที่ชนะรางวัลในปีนี้ได้แก่
        - บริษัท รวมถาวรขนส่งจำกัด ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
        - บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัดในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
        ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 2 บริษัท ได้ที่งานมอบรางวัลฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่สามารถคว้ารางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2564 (Excellent Logistics Management Award : ELMA) ไปครอง สำหรับรายนามของบริษัทที่ชนะรางวัลในปีนี้ได้แก่
        - บริษัท รวมถาวรขนส่งจำกัด ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
        - บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัดในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
        ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 2 บริษัท ได้ที่งานมอบรางวัลฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2564