พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022 เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน

พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน
พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน
พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน
พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน
พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน
พาณิชย์ - DITP จัดงาน Trade Logistics Symposium 2022  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเสวนานานาชาติด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2565 (Trade Logistics Symposium 2022) ภายใต้แนวคิด “Empowering E-Commerce and Cross Border Logistics” เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2565 ณ Lido Connect และผ่านระบบออนไลน์ Webinar ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มั่นใจสามารถจุดประกายแนวคิดทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์รุ่นใหม่ก้าวสู่ตลาดสากล และเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนได้  


      นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรม ส่งเสริมและผลักดันธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ จึงได้จัดงานเสวนานานาชาติด้านโลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศ (Trade Logistics Symposium 2022) อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิทยากรในปีนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานระดับแนวหน้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนากว่า 330 ราย จากประเทศต่างๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไทย สะท้อนถึงความตื่นตัวของภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งกรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานจะสามารถนำความรู้ แนวคิดที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ และปรับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 


      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จะเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยให้สามารถแข่งขันและมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.tradelogistics.go.th หรือ Facebook Page : DITP.Logistics

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเสวนานานาชาติด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2565 (Trade Logistics Symposium 2022) ภายใต้แนวคิด “Empowering E-Commerce and Cross Border Logistics” เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2565 ณ Lido Connect และผ่านระบบออนไลน์ Webinar ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มั่นใจสามารถจุดประกายแนวคิดทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์รุ่นใหม่ก้าวสู่ตลาดสากล และเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนได้  


      นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรม ส่งเสริมและผลักดันธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ จึงได้จัดงานเสวนานานาชาติด้านโลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศ (Trade Logistics Symposium 2022) อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิทยากรในปีนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานระดับแนวหน้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่ออีคอมเมิร์ซและค้าข้ามแดน มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนากว่า 330 ราย จากประเทศต่างๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไทย สะท้อนถึงความตื่นตัวของภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งกรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานจะสามารถนำความรู้ แนวคิดที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ และปรับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 


      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จะเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยให้สามารถแข่งขันและมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.tradelogistics.go.th หรือ Facebook Page : DITP.Logistics