ขอเชิญเข้าร่วมเสวนามุมมองด้านโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการ หัวข้อ "ขนส่งทางราง 3 แผ่นดินเชื่อมแดนใต้สู่แผ่นดินมังกร"


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเสวนามุมมองด้านโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการในหัวข้อ "ขนส่งทางราง 3 แผ่นดินเชื่อมแดนใต้สู่แผ่นดินมังกร"

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบ Zoom Webinar

วิทยากร โดย
1.ดร. สุรัตน์ จันทองปาน กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และผู้บริหารบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2. นายณัฐ วิมลจันทร์ ทูตพาณิชย์ไทยประจำนครคุนหมิง
3. นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่ https://tradelogistics.go.th/th/activity ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเสวนามุมมองด้านโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการในหัวข้อ "ขนส่งทางราง 3 แผ่นดินเชื่อมแดนใต้สู่แผ่นดินมังกร"

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบ Zoom Webinar

วิทยากร โดย
1.ดร. สุรัตน์ จันทองปาน กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และผู้บริหารบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2. นายณัฐ วิมลจันทร์ ทูตพาณิชย์ไทยประจำนครคุนหมิง
3. นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่ https://tradelogistics.go.th/th/activity ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย