DITP จับมือ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX ตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดงาน TILOG – LOGISTIX เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งภูมิภาคอาเซียน

 

งาน TILOG – LOGISTIX 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26- 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแสดงการบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี โซลูชั่นที่ครบครันที่สุด ภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions : Digital Logistics”

 

TILOG – LOGISTIX 2020 เปิดรับสมัครผู้แสดงสินค้าเข้าร่วมงาน (Exhibitor) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2563

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  0-2507-8450

อีเมล : tilog.logistix@ditp.go.th  

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.tilog-logistix.com

 

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดงาน TILOG – LOGISTIX เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งภูมิภาคอาเซียน

 

งาน TILOG – LOGISTIX 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26- 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแสดงการบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี โซลูชั่นที่ครบครันที่สุด ภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions : Digital Logistics”

 

TILOG – LOGISTIX 2020 เปิดรับสมัครผู้แสดงสินค้าเข้าร่วมงาน (Exhibitor) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2563

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  0-2507-8450

อีเมล : tilog.logistix@ditp.go.th  

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.tilog-logistix.com