ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค


 

โอกาสดีของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย DITP เชิญเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกในส่วนภูมิภาค

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ต่อยอดความสำเร็จเป็นปีที่ 2 ในรูปแบบ Mobile Unit เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและคำแนะนำด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาค โดยในปี 2565 จะให้บริการใน 4 จังหวัด ดังนี้

- วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดเชียงราย

- วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565  ณ จังหวัดระยอง

- วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดหนองคาย

- วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มให้บริการขนส่งสำหรับ E-commerce ระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้าทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงคลังสินค้าแบบครบวงจร ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Hybrid Business Matching) กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค ได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2565 ผ่านทาง Link นี้  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-046-6688 หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics  

   

โอกาสดีของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย DITP เชิญเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกในส่วนภูมิภาค

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดโครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ต่อยอดความสำเร็จเป็นปีที่ 2 ในรูปแบบ Mobile Unit เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและคำแนะนำด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาค โดยในปี 2565 จะให้บริการใน 4 จังหวัด ดังนี้

- วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดเชียงราย

- วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565  ณ จังหวัดระยอง

- วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดหนองคาย

- วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มให้บริการขนส่งสำหรับ E-commerce ระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้าทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงคลังสินค้าแบบครบวงจรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Hybrid Business Matching) กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค ได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2565 ผ่านทาง Link นี้  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-046-6688 หรือ Facebook Fanpage: DITP.logistics