พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด

พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด
พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด
พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด
พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด
พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด
พาณิชย์ สร้างรายได้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทย TILOG Virtual Exhibition 2021 สำเร็จเกินคาด

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG Virtual Exhibition 2021 เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า 24,000 ราย สร้างมูลค่าทางการค้าให้กับภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทยกว่า 1,249 ล้านบาท

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการโลจิสติกส์ จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG Virtual Exhibition 2021 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ไทยและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

          การจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง มีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมจำนวน 81 ราย และมีผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต่างประเทศกว่า 40 บริษัท อาทิ เมียนมา สปป.ลาว สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เยอรมนี ฯลฯ เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและขยายเครือข่ายทางการค้าให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้ากว่า 1,249 ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน มีผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าเสมือนจริงกว่า 24,000 คน จากหลายประเทศทั่วโลก

          หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จ คือ ผู้ประกอบการท่าเรือนาฮา (Naha Port) จากจังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น ให้ความสนใจเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ซึ่งเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ทำความรู้จักและขยายโอกาสทางการค้ากับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย นอกจากจะได้หารือเพื่อขยายปริมาณการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างไทย-โอกินาวาในอนาคตแล้ว ยังสามารถใช้ท่าเรือนาฮาเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยังท่าเรือในภูมิภาคอื่นๆ ของญี่ปุ่น รวมทั้งภูมิภาคฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นด้วย

          นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้จัดการประชุมนานาชาติด้านการค้าระหว่างประเทศ “Symposium 2021” ภายใต้แนวคิดดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 ควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ผู้เข้าร่วมกว่า 1,600 ราย โดยมีวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ Mr. Jan Hoffmann - Chief, Trade Logistics Branch จาก UNCTAD,  Mr. Herbert Vongpusanachai  กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน บริษัท DHL Express, Mr. Chong Kok Keong  ผู้บริหารบริษัทดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำของสิงคโปร์ GeTS Asia Pte Ltd. คุณอัศรี ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการบริษัท วี. คาร์โก จำกัด เจ้าของรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์  ประจำปี 2563 คุณธเนศ พิริโยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า พัฒนาธุรกิจ และการลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และคุณพิเศษ ฤทธาภิรมย์ Cluster Manager บริษัท Maersk ประเทศไทย

          ผู้ที่สนใจยังสามารถชมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ร่วมเจรจาธุรกิจ รวมถึงรับชมการเสวนาย้อนหลังต่างๆ บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 และติดตามข่าวสารด้านโลจิสติกส์ได้ที่ facebook DITP.Logistics 
 

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG Virtual Exhibition 2021 เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า 24,000 ราย สร้างมูลค่าทางการค้าให้กับภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไทยกว่า 1,249 ล้านบาท

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการโลจิสติกส์ จึงได้จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG Virtual Exhibition 2021 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ไทยและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

          การจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง มีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมจำนวน 81 ราย และมีผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต่างประเทศกว่า 40 บริษัท อาทิ เมียนมา สปป.ลาว สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เยอรมนี ฯลฯ เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและขยายเครือข่ายทางการค้าให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้ากว่า 1,249 ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน มีผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าเสมือนจริงกว่า 24,000 คน จากหลายประเทศทั่วโลก

          หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จ คือ ผู้ประกอบการท่าเรือนาฮา (Naha Port) จากจังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น ให้ความสนใจเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ซึ่งเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ทำความรู้จักและขยายโอกาสทางการค้ากับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย นอกจากจะได้หารือเพื่อขยายปริมาณการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างไทย-โอกินาวาในอนาคตแล้ว ยังสามารถใช้ท่าเรือนาฮาเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยังท่าเรือในภูมิภาคอื่นๆ ของญี่ปุ่น รวมทั้งภูมิภาคฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นด้วย

          นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้จัดการประชุมนานาชาติด้านการค้าระหว่างประเทศ “Symposium 2021” ภายใต้แนวคิดดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 ควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ผู้เข้าร่วมกว่า 1,600 ราย โดยมีวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ Mr. Jan Hoffmann - Chief, Trade Logistics Branch จาก UNCTAD,  Mr. Herbert Vongpusanachai  กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน บริษัท DHL Express, Mr. Chong Kok Keong  ผู้บริหารบริษัทดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำของสิงคโปร์ GeTS Asia Pte Ltd. คุณอัศรี ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการบริษัท วี. คาร์โก จำกัด เจ้าของรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์  ประจำปี 2563 คุณธเนศ พิริโยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า พัฒนาธุรกิจ และการลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และคุณพิเศษ ฤทธาภิรมย์ Cluster Manager บริษัท Maersk ประเทศไทย

          ผู้ที่สนใจยังสามารถชมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ร่วมเจรจาธุรกิจ รวมถึงรับชมการเสวนาย้อนหลังต่างๆ บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 และติดตามข่าวสารด้านโลจิสติกส์ได้ที่ facebook DITP.Logistics