ประกาศผู้ชนะการประกวดรางวัล ELMA รอบที่ 1 (Report Assessment)


ขอแสดงความยินดีกับบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ทุกท่าน ที่ได้ผ่านการประกวดรางวัล ELMA ประจำปี 2564 รอบที่ 1 (Report Assessment) 

และเข้าสู่การประกวดในรอบที่ 2 (Presentation Assessment) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 มิ.ย. นี้

ขอแสดงความยินดีกับบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ทุกท่าน ที่ได้ผ่านการประกวดรางวัล ELMA ประจำปี 2564 รอบที่ 1 (Report Assessment) 

และเข้าสู่การประกวดในรอบที่ 2 (Presentation Assessment) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 มิ.ย. นี้