บริษัทที่สามารถคว้ารางวัล ELMA 2020


           กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอแสดงความยินดีกับทุกๆบริษัทที่สามารถคว้ารางวัล ELMA 2020 ไปครองในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่มีความเป็นเลิศของประเทศไทย สำหรับรายนามของบริษัทที่ชนะรางวัลในปีนี้ได้แก่

           - บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า(Warehousing Services)

           - บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)

           - บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า(Transportation Services)

          หลังจากนี้ทุกท่านสามารถมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 3 บริษัทได้ที่งานมอบรางวัล ELMA ที่ จะจัดขึ้นใน 31 สิงหาคม 2563


-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

           กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอแสดงความยินดีกับทุกๆบริษัทที่สามารถคว้ารางวัล ELMA 2020 ไปครองในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่มีความเป็นเลิศของประเทศไทย สำหรับรายนามของบริษัทที่ชนะรางวัลในปีนี้ได้แก่

           - บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า(Warehousing Services)

           - บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)

           - บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า(Transportation Services)

          หลังจากนี้ทุกท่านสามารถมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 3 บริษัทได้ที่งานมอบรางวัล ELMA ที่ จะจัดขึ้นใน 31 สิงหาคม 2563


-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ