งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า


       งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า ระยะเวลาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่
9 – 11 มิถุนายน 2566 สถานที่จัดงานคือ Manpho Convention Centre โดยมีโซนคูหาจัดแสดงสินค้าหรือธุรกิจบริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานที่อินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง แฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เครื่องใช้สำนักงาน และธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ ร้านอาหาร สปา และการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ยังมีคูหาประชาสัมพันธ์ ของกรมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 02-507-8225, 02-507-8209,02-507-8240

       งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า ระยะเวลาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่
9 – 11 มิถุนายน 2566 สถานที่จัดงานคือ Manpho Convention Centre โดยมีโซนคูหาจัดแสดงสินค้าหรือธุรกิจบริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานที่อินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง แฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เครื่องใช้สำนักงาน และธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ ร้านอาหาร สปา และการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ยังมีคูหาประชาสัมพันธ์ ของกรมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 02-507-8225, 02-507-8209,02-507-8240