ขอเชิญชวนประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ “ELMA 2020”


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์หรือ ELMA 2020 ห้ามพลาดโอกาสที่จะได้พิสูจน์ศักยภาพขององค์กร เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์สู่ระดับโลก

พร้อมรับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA อย่างมากมาย อาทิเช่น ได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทจากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ สามารถนำตราสัญลักษณ์ ELMA ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล PM Award เป็นต้น

สำหรับประโยชน์และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมที่น่าสนใจ สามารถติดตามได้ที่ Facebook  Excellent Logistics Management Award - ELMA  

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าประกวด ELMA 2020 ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2563 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA ได้ที่เว็บไซต์ http://tradelogistics.go.th/ELMA/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 02-138-8156-7 ต่อ 103

Email: elmaaward@gmail.com

Line: @ELMAaward

Facebook: Facebook  Excellent Logistics Management Award - ELMA 


-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์หรือ ELMA 2020 ห้ามพลาดโอกาสที่จะได้พิสูจน์ศักยภาพขององค์กร เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์สู่ระดับโลก

พร้อมรับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA อย่างมากมาย อาทิเช่น ได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทจากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ สามารถนำตราสัญลักษณ์ ELMA ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล PM Award เป็นต้น

สำหรับประโยชน์และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมที่น่าสนใจ สามารถติดตามได้ที่ Facebook  Excellent Logistics Management Award - ELMA  

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าประกวด ELMA 2020 ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2563 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA ได้ที่เว็บไซต์ http://tradelogistics.go.th/ELMA/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 02-138-8156-7 ต่อ 103

Email: elmaaward@gmail.com

Line: @ELMAaward

Facebook: Facebook  Excellent Logistics Management Award - ELMA 


-------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ