ติดต่อเรา
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ : เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทร : (+66) 2507 8423
อีเมล : tradelogistics@ditp.go.th