ท่าเรือเจนัว

ท่าเรือเจนัว
ท่าเรือเจนัว

          ท่าเรือเจนัว (Port of Genoa)

ท่าเรือเจนัวหลักของอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือแคว้นลิกูเรีย มีท่าจอดเรือ 25 แห่ง และมีเส้นทางการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว เชื่อมต่อไปยังประเทศในแถบตอนกลางของยุโรป โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส และสโลวีเนีย

       เส้นทางการขนส่ง

  • การขนส่งทางบก
  • การขนส่งทางราง

ข้อเสนอแนะสำหรับ LSPs ไทย

ควรหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) กับผู้นำเข้าหรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคลังสินค้าบริเวณท่าเรือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดเก็บและกระจายสินค้า

 

 

    ท่าเรือเจนัว (Port of Genoa)

ท่าเรือเจนัวหลักของอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือแคว้นลิกูเรีย มีท่าจอดเรือ 25 แห่ง และมีเส้นทางการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว เชื่อมต่อไปยังประเทศในแถบตอนกลางของยุโรป โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส และสโลวีเนีย

       เส้นทางการขนส่ง

  • การขนส่งทางบก
  • การขนส่งทางราง

ข้อเสนอแนะสำหรับ LSPs ไทย

ควรหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) กับผู้นำเข้าหรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคลังสินค้าบริเวณท่าเรือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดเก็บและกระจายสินค้า