เปิดแผนรถไฟทางคู่ “นครสวรรค์-แม่สอด” ขยายโครงข่ายแนวออก-ตก เชื่อมอาเซียน

White modern speed train in motion on railway station at sunset. Train on railroad track with motion blur effect in Europe in evening. Railway platform. Industrial landscape. Railway tourism

ครม. มีมติรับทราบแผนพัฒนารถไฟทางคู่ เชื่อมแนวตะวันตก-ตะวันออก วงเงินกว่า 9.6 หมื่นล้าน ด้าน ร.ฟ.ท. เตรียมเดินหน้าออกแบบรายละเอียด ขณะที่ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม อยู่ระหว่างเสนอ EIA

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ได้มีมติรับทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อรถไฟฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเร่งรัดศึกษาการเชื่อมเส้นทางจากจังหวัดนครสวรรค์-อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับเส้นทางเชื่อมตะวันตก-ตะวันออก จากแม่สอด-นครสวรรค์-บ้านไผ่-นครพนม รวมระยะทาง 902 กิโลเมตร ร.ฟ.ท. ได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรถไฟทางคู่แล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม รวมระยะทาง 355 กม. ซึ่งมีกรอบวงเงินอยู่ที่ 60,352 ล้านบาท ซึ่งได้ออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้ว กำลังอยู่ระหว่างเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ส่วนเส้นทางช่วงที่สอง นครสวรรค์-กำแพงเพชร -ตาก- แม่สอด รวมระยะทาง 256 กม. และมีกรอบวงเงินอยู่ที่ 96,785 ล้านบาท ได้มีการศึกษาความเหมาะสม (FS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นขั้นตอนของการศึกษาออกแบบรายละเอียดต่อไป และช่วงที่สาม นครสวรรค์-อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 291 กม. และมีกรอบวงเงิน 47,712 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมศึกษาความเหมาะสมในปีงบประมาณพ.ศ. 2562

นอกจากนี้ ครม.สัญจร ได้มีมติให้เร่งรัดการพัฒนาสถานีขนถ่ายสินค้า (Truck Terminal) ที่สถานีรถไฟเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยขยายพื้นที่โครงการพัฒนาสถานีรับมอบและส่งตู้บรรทุกสินค้า (Container Yard) ที่สถานีรถไฟเขาทอง ตำบลเขาทอง และเร่งรัดโครงการก่อสร้างศูนย์บริการจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ขาขึ้นจากทิศใต้ ที่ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 1 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3004 และโครงการขยายถนน 4 ช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค์-จ.ชัยภูมิ การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 แยกอินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ขยายทางหลวงหมายเลข 115 กำแพงเพชร-พิจิตร เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐานกลุ่มภาคเหนือตอนล่างถือเป็นศูนย์กลางคมนาคม จุดเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางไปสู่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาเซียน แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก (East West Economic Corridor: EWEC) เพื่อพัฒนาโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร.ฟ.ท.เปิดแนวเส้นทางใหม่เชื่อมโยงโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารรับแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ด้วยรถไฟทางคู่ เส้นทางนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด ระยะทางกว่า 256 กิโลเมตร ปลายเดือนมิถุนายนเริ่มกระบวนการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ แบ่ง 2 ช่วงดำเนินการยื่นขออีไอเอปี 59 นี้
ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9610000058491
https://bit.ly/2KLu4vl