พาณิชย์ ผนึกกำลัง เอกชน พร้อมลงนาม MOU เสริมทัพวงการอีคอมเมิร์ซไทย

พาณิชย์ ผนึกกำลัง เอกชน  พร้อมลงนาม MOU เสริมทัพวงการอีคอมเมิร์ซไทย

‘พาณิชย์’ รุกหนักช่วยผู้ประกอบการไทยขยายสู่ตลาดสากล เตรียมเข้าหารือกลุ่มอีมาร์เก็ตเพลส พร้อมลงนาม MOU ผลักดันอีคอมเมิร์ซไทย ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์งาน e-Commerce Big Bang : จุดประกายการค้าไทย…สู่วิถีออนไลน์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นี้ว่า ได้จัดประชุมหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (e-Marketplace) รายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอีคอมเมิร์ซไทย รวมทั้งผลักดันให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดโลกได้ทุกระดับ โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ครบทั้งระบบ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การตลาดเพื่อการเกษตร) กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) กระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันอาหาร) กระทรวงวัฒนธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่วนภาคเอกชน ประกอบด้วย ตลาดดอทคอม (www.tarad.com) เทพช็อป (www.lnwshop.com) วีมอลล์ (www.wemall.com) ซีมาร์ท (www.cmart.co.th) เซ็นทรัล (www.central.co.th) บิ๊กซี (www.bigc.co.th) รวมทั้งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (e-Logistic) แบบครบวงจร และระบบการชำระเงินทางออนไลน์ (e-Payment)

โดยภายในงานจะมีการเปิดตัวเว็บไซต์ “ของดีทั่วไทย” เพื่อรวบรวมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายย่อยจากทั่วประเทศไว้ในรูปแบบของ e-Directory เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการสามารถขยายฐานลูกค้าพร้อมทั้งโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งภายในเว็บไซต์จะมีการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้า และพื้นที่ของร้านค้า รวมถึงการแบ่งสินค้าและบริการตามการให้คะแนนจากผู้ใช้บริการ (Review Rating) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีที่สุด

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการส่งเสริมการตลาดและสินค้าของดีทั่วไทยผ่านเว็บไซต์ thailandtourismdirectory.go.th ซึ่งจะเชื่อมกับข้อมูลธุรกิจต่างๆ อาทิ ธุรกิจร้านอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ของกระทรวงพาณิชย์ ธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจสปา โดยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้เข้าถึงธุรกิจบริการของไทยมากขึ้น

สำหรับการลงนาม MOU ที่จะเกิดขึ้นนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดอีคอมเมิร์ซที่ภาครัฐร่วมมือกับผู้ประกอบการออนไลน์รายใหญ่ของประเทศไทยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอีคอมเมิร์ซไทย เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันในตลาดโลก ตลอดจนยังเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปีพ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์ ที่เน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และอำนวยความสะดวกทางการค้าสู่สากล

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซรายย่อยของไทยเข้าสู่ระบบมากขึ้น ด้วยการเข้าจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และขอรับเครื่องหมาย DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยืนยันตัวตนและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจการรับชำระเงิน และธุรกิจค้าปลีกรายย่อยที่เกี่ยวข้อง ต่างก็จะได้รับประโยชน์จากการลงนาม MOU นี้เช่นกัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเตรียมแผนปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยทั้งระบบต่อไป

ที่มา :