VGI ประกาศพันธมิตร Kerry ทุ่ม 5.9 พันล้าน เตรียมขยายช่องทางจัดส่งด่วน

VGI ประกาศพันธมิตร Kerry ทุ่ม 5.9 พันล้าน เตรียมขยายช่องทางจัดส่งด่วน

VGI ประกาศซื้อหุ้น Kerry ประเทศไทย 23% ทุ่มเงิน 5.9 พันล้านบาท จับมือเป็นพันธมิตร พร้อมให้สิทธิ์ใช้พื้นที่ BTS บริการจัดส่งพัสดุด่วน

ล่าสุด บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ธุรกิจในเครือของบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดูแลพื้นที่โฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีและขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งหมด ได้ทำสัญญาซื้อหุ้นของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ขนส่งสินค้ารายใหญ่ ในสัดส่วน 23% มูลค่า 5.9 พันล้านบาท เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจให้ครบวงจรมากขึ้น โดยมีผลให้ Kerry กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพียงรายเดียวที่ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนของทั้ง VGI และในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

การจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในครั้งนี้ Kerry จะได้สิทธิ์ใช้พื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อจัดส่งพัสดุ พร้อมทั้งสามารถจัดตั้งร้านค้าคีออส (Kiosk) หรือจุดให้บริการต่างๆ บนสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้ Kerry มีข้อได้เปรียบและจุดแข็งที่นับว่าเพิ่มศักยภาพการบริการเหนือคู่แข่งรายอื่นในธุรกิจ

ด้าน VGI ระบุว่า ได้เตรียมเดินหน้าบริหารจัดการสื่อโฆษณาในพื้นที่ใหม่ๆ โดยเป็นผลจากความร่วมมือกับ Kerry อาทิ พื้นที่บนยานพาหนะขนส่ง ร้านค้าพันธมิตรของ Kerry ประเทศไทย จุดให้บริการของ Kerry ประเทศไทย และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและขยายฐานธุรกิจสื่อโฆษณาออฟไลน์สู่สื่อโฆษณาออนไลน์ พร้อมกับเชื่อมั่นว่าผลการลงทุนร่วมกับ Kerry ประเทศไทย จะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ เติบโตในระดับภูมิภาคได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อหุ้น Kerry ในครั้งนี้ ยังส่งผลถึงเรื่องโครงสร้างการเงินของ VGI โดยด้านหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 6 เมษายน 2561) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำไรที่จะเกิดขึ้นในช่วง 2 ปีข้างหน้าไว้ว่า หาก Kerry มีการเติบโต 100% สัดส่วนกำไรที่ VGI จะได้รับคิดเป็นมูลค่า 67 ล้านบาท หลังหักภาระดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราประมาณ5% ต่อปีแล้ว ในขณะที่ Kerry มีกำไร 700 ล้านบาท (ข้อมูลกำไรระหว่าง 1 เม.ย. 2560-31 มี.ค. 2561) ซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแรงของทั้งสองธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

ที่มา :