6 มาตรการจีน ดันโลจิสติกส์หนุนอีคอมเมิร์ซ

6 มาตรการจีน ดันโลจิสติกส์หนุนอีคอมเมิร์ซ

จีนวางกรอบพัฒนาโลจิสติกส์ แก้ปัญหาการขนส่ง Last Mile เสริมทัพธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ด้วย 6 นโยบาย

คณะมนตรีแห่งรัฐของจีน ประกาศนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบริการจัดส่งพัสดุด่วน ร่วมกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. พัฒนาระบบและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกัน โดยปฏิรูปการควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจบริการจัดส่งพัสดุด่วน สร้างระบบการแบ่งปันข้อมูล และสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของธุรกิจ
  2. วางแผนร่วมกันแบบองค์รวมระหว่างธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจการจัดส่งพัสดุด่วน เพื่อสร้างเครือข่ายของการให้บริการที่เข้มแข็ง
  3. จัดระเบียบรถขนส่งและการจราจร สำหรับจัดส่งพัสดุในกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
  4. ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งสินค้า ทั้งในเรื่องการอำนวยความสะดวกและการร่วมมือกันของธุรกิจ รวมถึงจูงใจให้เกิดการให้บริการจัดส่งสินค้าปลายทางแบบศูนย์บริการร่วม
  5. สร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกัน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการให้บริการ และการจัดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
  6. ผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการพัฒนาสีเขียวในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและบริการจัดส่งพัสดุด่วน ได้แก่ การนำเอาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การใช้บรรจุภัณฑ์สีเขียว ลดการใช้บรรจุภัณฑ์เกินความจำเป็น และการใช้รถไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุ

ด้าน Mr. Shao Zhonglin อดีตรองเลขาธิการของ China Express Association เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่คณะมนตรีแห่งรัฐได้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งสองมาวางไว้ในกรอบการพัฒนาเดียวกัน ซึ่งมีความหมายต่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก

สำหรับ Dr. Wang Xintian จาก Business School of Ningbo University ให้ความเห็นว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือ การที่รัฐบาลจีนหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาสารสนเทศโลจิสติกส์ การนำเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซมาปรับปรุงผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ จีนยังได้แสดงความมั่นใจว่า ทั้ง 6 นโยบายข้างต้นจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้า สินค้าสูญหายระหว่างทาง รวมถึงข้อจำกัดด้านกำลังคนและปริมาณพัสดุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจูงใจให้เกิดศูนย์บริการร่วมรับ-ส่งพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการนำตู้รับพัสดุอัจฉริยะเข้ามาบริการความสะดวกแก่ประชาชน หรือเครื่องบินและรถส่งพัสดุไร้คนขับ ล้วนเป็นรูปแบบเทคโนโลยีที่เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการจัดส่งพัสดุปลายทางให้กับทั้งผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซไปพร้อมกัน

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง 14 กุมภาพันธ์ 2561