“ฟรีค่าธรรมเนียม” ดันไทยสู่สังคมไร้เงินสด

“ฟรีค่าธรรมเนียม” ดันไทยสู่สังคมไร้เงินสด

ปฏิวัติ “ฟรีค่าธรรมเนียม” เมื่อทำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ผ่านช่องทางออนไลน์ กระตุ้นผู้บริโภคเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หนุนผู้ประกอบการลดต้นทุน ผู้บริโภคได้ประโยชน์ ธนาคารได้ลูกค้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยสถิติจำนวนผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ตามนโยบายรัฐในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560) มีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 27.8 ล้านบัญชี สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันการทำธุรกรรมการเงินที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 พันบาท จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ National e-payment ของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

ล่าสุด ธนาคารหลายแห่งออกมาประกาศฟรีค่าธรรมเนียม ธนาคารกสิกรไทย ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับบริการ โอน เติม จ่าย ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ K PLUS, K PLUS SME, K-Cyber, K-Cyber SME มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมเป็นต้นไป โดยตั้งเป้าว่า ธนาคารจะเพิ่มปริมาณธุรกรรมเป็น 6,000 ล้านรายการภายในกลางปีนี้

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า 29 มีนาคม เริ่มไม่คิดค่าธรรมเนียม สำหรับการทำธุรกรรมโอนเงินข้ามเขต โอนต่างธนาคารแบบทันที จ่ายบิลค่าสินค้า และบริการเติมเงิน ผ่าน KTB Netbank จนถึงสิ้นปี

ธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่ม 26 มีนาคมเป็นต้นไป ได้แก่ บริการโอนข้ามเขตธนาคารไม่จำกัดครั้ง โอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร จ่ายบิลสินค้า บริการเติมเงินมือถือ และกดเงินไม่ใช้บัตรทั่วไทย

ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งช่องทางบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และช่องทางบริการทางอินเทอร์เน็ต บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง มีผลตั้งแต่ 1 เมษายนเป็นต้นไป

ถึงแม้ว่า ธนาคารต่างๆ จะสูญเสียรายได้ส่วนค่าธรรมเนียมไป แต่นับเป็นโอกาสที่ดีที่ธนาคารจะสามารถสร้างฐานลูกค้าจากผู้เข้าใช้งานออนไลน์ ลดต้นทุนการจัดการเงินสด และพัฒนาต่อยอดบริการใหม่ๆ ในอนาคตได้ โดยสิ่งที่จะเห็นจากการปรับตัวของธุรกิจธนาคาร คือ แนวโน้มการลดจำนวนตู้เอทีเอ็มลง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการของสาขาธนาคารให้กลายเป็นศูนย์บริการด้านการลงทุน บริการธุรกิจ และบริการทางการเงินแทน

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมีบริการอื่นๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรอยู่ เช่น การขายกองทุนผ่านแอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยจัดการความมั่งคั่ง การให้กู้เงินออนไลน์ SCB มี SCB EASY Digital Lending และ Kbank มี Machine Lending การขายสินค้าต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น (ตั๋วหนัง สินค้าอีคอมเมิร์ซ) และลูกค้าจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ธนาคารคิดเงินกับร้านที่ติดเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) เป็นต้น

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Banking นอกจากจะเป็นกลไกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในแง่ของผู้ประกอบการก็ยังช่วยเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนในการทำธุรกิจ Digital Banking ปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกิดขึ้นรวดเร็ว รวมถึงส่งผลประโยชน์ในวงกว้าง คือ ส่งเสริมนโยบายรัฐที่มุ่งลดความเสี่ยงในการถือเงินสด ลดต้นทุนของระบบการชำระเงินโดยรวม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศอีกด้วย

ที่มา :