DKSH และ Pfizer ร่วมมือกันขยายตลาดในประเทศไทย

 

DKSH และ Pfizer ร่วมมือกันขยายตลาดในประเทศไทย

DKSH ได้ขยายตลาดการบริการมายังภูมิภาคเอเชีย และ Pfizer หนึ่งในบริษัทยาที่มีคุณภาพสูงได้ขยายความร่วมมือมายังประเทศไทย

DKSH หน่วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการขยายธุรกิจให้กับบริษัทคู่ค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่กำลังมองหาการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย จะให้บริการด้านการขยายตลาด (เช่น จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ วางแผนการตลาด และจัดจำหน่าย) ให้กับผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะและผลิตภัณฑ์ด้านหลอดเลือดและหัวใจ ของบริษัท Pfizer สำหรับโรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยาทั่วประเทศไทย

         บริษัท Pfizer เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพ ในหลายๆ ด้าน Pfizer กับ DKSH ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการขยายและส่งเสริมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นาย Patrick van der Loo ผู้จัดการสาขาประเทศไทย ของบริษัท Pfizer ระบุว่า การทำงานร่วมกับ DKSH ช่วยทำให้บริษัทเติบโตและขยายกิจการได้ บริษัท DKSH อยู่ในประเทศไทยมากว่า 110 ปีแล้ว เราเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและความสามารถในการหาโอกาส (ตลาดใหม่ๆ ) เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัท Pfizer ได้

         นาย John Clare รองประธานบริษัท DKSH ประเทศไทย ระบุว่า การทำข้อตกลงนี้ จะทำให้ Pfizer เข้าถึงตัวแทนจำหน่ายและผู้เชี่ยวชาญการตลาดด้านสุขภาพของ DKSH ในประเทศไทย ความเชื่อมั่นของ Pfizer ที่มีต่อ DKSH เป็นการยืนยันว่าบริษัท DKSH เป็นผู้นำด้านการขยายธุรกิจให้กับบริษัทคู่ค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่กำลังมองหาการเติบโตในประเทศไทย และในภูมิภาคนี้

            ข้อตกลงนี้ จะทำให้ตำแหน่งในตลาดของ DKSH ในประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้น และจะช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัท Pfizer ได้ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรทั่วโลกในการพัฒนาและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากว่า 160 ปีแล้ว บริษัทมุ่งมั่นที่จะกำหนดมาตรฐานสำหรับคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าในการค้นพบ พัฒนา และผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพ ผลงานระดับโลกของไฟเซอร์ ประกอบด้วย ยารักษาโรคและวัคซีนต่างๆ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นที่รู้จักกันดีของผู้ใช้ทั่วโลก สอดคล้องกับความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทชีวเวชภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมชั้นนำของโลก บริษัท ฯ ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพภาครัฐและชุมชนในท้องถิ่นทั่วโลก เพื่อสนับสนุนและขยายการเข้าถึงที่เชื่อถือได้ รวมถึงการดูแลสุขภาพในราคาที่จ่ายได้

DKSH เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการให้บริการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย คำว่า “ให้บริการขยายตลาด” หมายถึง บริษัทช่วยลูกค้า (บริษัทอื่นๆ) ในการสร้างธุรกิจในตลาดใหม่ หรือขยายตลาด บริษัท DKSH ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange ของประเททศสวิสในปี 2012 บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Zurich และมีสำนักงานต่างๆ 770 สำนักงานใน 36 ประเทศ ซึ่ง 740 สำนักงานตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย มีพนักงานผู้ชำนาญการกว่า 28,300 คน บริษัท DKSH มียอดขาย 10.1 ล้านฟรังค์สวิส ในปี 2015 บริษัทก่อตั้งในปี 1865 ด้วยความแข็งแกร่งตามแบบสวิส บริษัทได้ทำธุรกิจมาอย่างยาวนานในทวีปเอเชีย และฝังรากลึกกับชุมชนและกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั่วทั้งทวีป

          หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ DKSH เป็นผู้นำด้านการขยายธุรกิจให้กับบริษัทคู่ค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่กำลังมองหาการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย โดยนำเสนอการให้บริการด้านการขยายตลาดที่หลากหลาย เริ่มจากการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การบริการด้านระเบียบข้อบังคับต่างๆ การวางแผนการตลาด การนำเข้า ศูลกากร การขาย การจัดจำหน่ายสินค้า การกระจายสินค้า การออกใบกำกับภาษี และการเรียกเก็บเงิน ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบริการของบริษัทได้แก่ ยารักษาโรคต่างๆ สินค้าเค้าเตอร์ (OTC) รวมไปถึง เครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทมีสำนักงานกว่า 140 สำนักงานใน 13 ประเทศ และมีพนักงานกว่า 9,590 คน หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ DKSH ให้บริการลูกค้ากว่า 150,000 ราย และสร้างยอดขายกว่า 5 ล้านฟรังค์สวิสในปี 2015

Source: http://www.dksh.com/cs/Satellite?c=dksh_Content&childpagename=dksh_com/dksh_Content/dksh_News&cid=1412873286635&pagename=dksh/dksh_Wrapper_Default