เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ประตูชายแดนอินโดจีน

เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ประตูชายแดนอินโดจีน

            “มุกดาหาร” ได้ถูกบรรจุให้เป็น 1 ใน 5 ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก ตามนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นในเขตชายแดน วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 4:24 น. “มุกดาหาร” ได้ถูกบรรจุให้เป็น 1 ใน 5 ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก ตามนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นในเขตชายแดน แม้ว่าจังหวัดแห่งนี้จะเป็นเพียงจังหวัดเล็ก ๆ มีพื้นที่ใหญ่รั้งท้ายเป็นอันดับที่ 52 ของไทย แต่เพราะการที่มีชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว และเป็นเส้นทางสัญจรที่ใกล้ที่สุดหากจะเดินทางไปยังเวียดนาม จึงทำให้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ขึ้น เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองมุกดาหารและสะหวันนะเขต จนไปออกทะเลที่ฝั่งเวียดนามนั่นจึงทำให้หลายคนเปรียบเปรยเมืองมุกดาหาร เป็นเมืองประตูชายแดนแห่งอินโดจีน ด้วยมูลค่าการค้าชายแดนในแต่ละปีเกือบ 1 แสนล้านบาท และเป็นพื้นที่มีชัยภูมิอันเหมาะสม การยกระดับจังหวัดนี้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นจึงถือว่ามีความสำคัญ โดยที่ผ่านมาการขับเคลื่อนงานจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ได้เตรียมการไประยะหนึ่งแล้วโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/398589