ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ - Trade Logistics: DITP

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ประเภทธุรกิจ LSP

ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1023 อาคาร TPS ชั้น 5 ถ.พัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการติดต่อ

020117186

every24recruitment@gmail.com

www.every24.co.th

ผู้ติดต่อ

นางสาว กนกวรรณ วิรัตน์วัฒนกุล

เลม่อน คาร์โก้ แมเนจเมนท์ จำกัด

8 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการติดต่อ

020288008

nisamanee@lemoncargo.com

www.lemoncargo.com

ผู้ติดต่อ

คุณ นิศามณี พิมพา

แกรนด์เวิลด์ จำกัด

342/5-6 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการติดต่อ

020135640

grandworld33@hotmail.com

www.grandworld.net

ผู้ติดต่อ

นางสาว หนึ่งฤทัย สงดำ

ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด

2170 ชั้น 7 ห้อง 701 ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการติดต่อ

0898925967

chuchchon@360truck.co

www.360truck.co

ผู้ติดต่อ

นาย ชัชชน แสนใจบาล

แฮนด์ดี้วิง จำกัด

88/5 หมู่. 8 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการติดต่อ

0868821232

arporanee.s@hdw.co.th

www.hdw.co.th

ผู้ติดต่อ

นางสาว อาภรณี สวนสมุทร

โลจิส บอย จำกัด

319 ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 11130

ข้อมูลการติดต่อ

0867761082

chayuth.p@logisboysolution.com

www.logisboysolutions.com

ผู้ติดต่อ

นาย ชยุตม์ ปิยะวงศ์ไพบูลย์

สยาม โกลเบิล โลจิสติกส์ จำกัด

9/143 หมู่. 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการติดต่อ

021485392

siamgloballogistics@gmail.com

www.siamgloballogistics.com

ผู้ติดต่อ

นางสาว สุวรรณี สีคุณเมือง

แหลมฉบัง อินเตอร์ ทรานส์ จำกัด

91/20 หมู่. 10 หมู่บ้านโนเบิลคลาสสิค ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการติดต่อ

038494549

lfc888-fruits@outlook.co.th

-

ผู้ติดต่อ

นางสาว ณัฐนันท์ สังข์แก้ว

โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด

247 หมู่. 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการติดต่อ

0851557770

vanicha@mobilelogistics.co.th

www.mobilelogistics.co.th

ผู้ติดต่อ

คุณ วนิชา เบญจธทวีป

ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

373,375 ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการติดต่อ

02-973-0100

rodsukhon@gmail.com

www.chumphol.com

ผู้ติดต่อ

นางสาว - -