สมัครสมาชิก LSP - Trade Logistics: DITP

การสมัครสมาชิก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเภท Logistics Service Provider (LSP)

 • 1
  ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์
 • 2
  สมัครสมาชิก LSP
 • 3
  กรอกข้อมูลบริษัท และอัพโหลดเอกสารแนบ
 • 4
  รอกรมฯ พิจารณาอนุมัติภายใน 20 วันทำการ
 • 5
  แจ้งผลสมาชิก ผ่านทาง SMS และ E-mail
1

ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์ https://drive.ditp.go.th/th-th/

2

สมัครสมาชิก LSP

3

กรอกข้อมูลบริษัท และอัพโหลดเอกสารแนบ

4

รอกรมฯ พิจารณาอนุมัติภายใน 20 วันทำการ

5

แจ้งผลสมาชิก ผ่านทาง SMS และ E-mail

คุณสมบัติ

เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล

จดทะเบียนสถานประกอบการ และมีใบอนุญาต (ถ้ามี)

จดทะเบียนโรงงานหรือมีโรงงานเครือข่ายของตนเอง (ถ้ามี)

เป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์

มีรายชื่อปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

ได้รับ User Name and Password ที่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลของกรมฯ เพื่อค้นหารายชื่อของผู้ส่งออกและนำเข้า

มีรายชื่อใน Directory ของกรมฯ

มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ