DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow รางวัล ELMA ประจำปี 2564

           กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA ประจำปี 2564 ระหว่างเดือนมีนาคม เมษายนนี้ ดังนี้

          1. วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ  ห้องกนกนภา แกรนด์ เดอะศาลายา มอลล์ (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย)

          2. วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ (การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)

          3. วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 30 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย)

          โดยผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจสมัครประกวดรางวัล ELMA 2021 สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครประกวดได้ภายในงาน หรือโทร ELMA Call Center 063-496-8765 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารการประกวดรางวัลได้ทางhttp://www.tradelogistics.go.th/elma และทาง Facebook Fanpage: Excellent Logistics Management Award – ELMA (https://www.facebook.com/elma.ditp)