ไทย – สหรัฐอเมริกา เร่งผลักดันเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน และหวังให้สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับ 1

 

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยว่า การเดินทางเยือนสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 20–22 เมษายน 2559 ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี สําหรับการประชุม TIFA JC ระดับรัฐมนตรีได้พบปะหารือกับ Ambassador Michael Froman ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ภายหลังจากที่ไทยและสหรัฐฯ ได้ว่างเว้นการประชุม TIFA JC ในระดับ รัฐมนตรีมานานถึง 13 ปีนับตั้งแต่การประชุมครั้งแรก เมื่อปี 2546เพื่อหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์และ การขยายการค้าการลงทุน และการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของนักลงทุนสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าปัจจุบัน สหรัฐฯ จะเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 และเป็นนักลงทุนสําคัญในไทย แต่ทั้งสองฝ่ายยังเล็งเห็นถึงโอกาสทาง การค้าที่จะสามารถพัฒนาให้สหรัฐฯ กลายเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย

 

ที่มา: กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์