อินเดียฮิตหัตถกรรมไทย

SACICT เผยผลการสำรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซื้อสินค้าหัตถกรรมไทย “อินเดีย”1 ครองแชมป์ สินค้าผ้าสุดฮิต
           นางอัมพวัน พิชาลัย  ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  (SACICT) เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการซื้อสินค้าหัตถกรรมปี 2558 โดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว14สัญชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทย พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยที่มีการซื้อสินค้าหัตถกรรมสูงสุด 3อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย มีส่วนแบ่งมูลค่าในการเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมสูงที่สุด ร้อยละ 11 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าซื้อเฉลี่ยคนละ 8,780 บาท โดยสินค้าที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ ผ้า, ของที่ระลึก และทองคำ

สำหรับประเทศรองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา มีส่วนแบ่งมูลค่าการซื้อสินค้าหัตถกรรม 9 % และมูลค่าการซื้อเฉลี่ยคนละ 6,922 บาท สินค้าที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ ผ้า, เครื่องสาน,งานไม้แกะสลัก และของที่ระลึก ประเทศเยอรมนี มีส่วนแบ่งมูลค่าการซื้อสินค้าหัตถกรรม9% ซื้อเฉลี่ยคนละ 6,820 บาท สินค้าที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ ผ้า, ของที่ระลึกและ เครื่องสาน และงานไม้แกะสลัก

            ทั้งนี้ สถานที่และจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อสินค้าหัตถกรรม3อันดับ ได้แก่ อันดับแรก ในกรุงเทพฯ คือ ตลาดนัดสวนจตุจักร ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าสยามพารากอน อันดับ 2จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ไนท์ บาซาร์ ถนนคนเดิน เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และอันดับ 3จ.ชลบุรี ได้แก่ หาดพัทยา เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา

            สำหรับสินค้าหัตถกรรมที่ลูกค้าต่างชาตินิยมซื้อจะเป็นประเภทผ้ามากที่สุด คิดเป็น 56.3% รองลงมาคือของที่ระลึกจำนวนคิดเป็น47.3%ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ3อันดับแรก ได้แก่ การออกแบบ สินค้ามีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และความประณีตของสินค้า ส่วนความคุ้มค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาอยู่อันดับ 4แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบและคุณภาพสินค้ามากกว่าเรื่องราคา

            นางอัมพวัน กล่าวต่อว่า จากผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการซื้อสินค้าหัตถกรรมไทย ส่งผลดีทำให้ครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ ทายาทฯ สมาชิกหัตถกรรมไทยและภาครัฐได้เห็นภาพรวมทิศทางการเติบโตของผู้ซื้องานหัตถกรรมไทย รวมถึงมุมมองของต่างชาติ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางนโยบายส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยและผลักดันงานหัตถกรรมไทยต่อไป

 

ที่มา:www.ditp.go.th