กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นการค้าการลงทุนไทย-เดนมาร์กแจ่มใส ระบุศักยภาพโลจิสติกส์ไทยโดดเด่นในภูมิภาค

 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการการเข้าพบและหารือของเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย นายมิเคล เหมนิธิ วินเธอร์ (H.E. Mr. Mikael Hemniti Winther) และผู้บริหารเมอส์ก กรุ๊ป นายนิลส์ เอส. แอนเดอร์เสน (CEO, Maersk Group, Mr. Nils S. Andersen) ว่าเดนมาร์กและไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาด้านการค้าการลงทุนร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเดนมาร์กเล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ประกอบกับรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก

   ไทยและเดนมาร์กมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งในด้านการค้าและด้านการลงทุน เดนมาร์กเป็นประเทศขนาดเล็กแต่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีขั้นสูง ในปี 2558 World Bank จัดให้เดนมาร์กเป็นประเทศน่าลงทุนมากที่สุดอันดับ 1ของยุโรป และอันดับ 4ของโลก โดยมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินการธนาคาร ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาธุรกิจอย่างอิสระ ไม่กีดกันการลงทุนจากต่างชาติซึ่งได้รับโอกาสเท่าเทียมกันกับบริษัทเดนมาร์กจึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของเดนมาร์กเพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศตอนเหนือของยุโรป  ทั้งนี้ ประเทศแถบสแกนดิเนเวียต่างก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และสภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก ทำให้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าออร์แกนนิก รวมถึงสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยจึงควรศึกษาโอกาสทางการค้าเพื่อหาลู่ทางขยายการส่งออกให้มากขึ้น

    ส่วนการลงทุนของเดนมาร์กในไทย ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางซึ่งเดนมาร์กมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในช่วงปี 2556-2558มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 28โครงการ มูลค่ารวม 6,938ล้านบาทเป็น อันดับ 3จากสหภาพยุโรป หนึ่งในบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยคือ Maersk Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลก ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ครอบคลุม 130ประเทศ พนักงาน 89,000คน มีรายได้ 40,000ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558โดยธุรกิจในไทยได้แก่ Maersk Line (Thailand) Ltd. ตั้งเมื่อปี2492มีปริมาณขนส่งสินค้าจากไทยในปี 2557ประมาณ 614,000 TEU หรือ ร้อยละ 10 ของปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งหมดของไทย

   APM Terminals เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ  LCB1 ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการบริหาร Terminal B1  ท่าเรือแหลมฉบัง ต่อมา LCB1 ได้ถือหุ้นในบริษัท  LCMT Company Ltd. ซึ่งบริหาร Terminal Ao ทั้ง LCB1 และ LCMT ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIนอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหาร Siam Shoreside Services Limited ซึ่งให้บริการ ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง( ICD ลาดกระบัง) มีสัดส่วนร้อยละ 30  ของปริมาณการให้บริการทั้งหมดในปี 2557อีกธุรกิจ  คือ Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางทะเล คลังสินค้าและการกระจายสินค้า การให้คำปรึกษาและการบริหารระบบ Supply Chain รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   ขณะนี้ Maerskให้ความสนใจกับประเทศไทยเป็นพิเศษ เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของไทยที่มีความพร้อม ด้านโลจิสติกส์ที่โดดเด่นในภูมิภาค ประกอบกับรัฐบาลมียุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ชัดเจนรวมถึงให้ความสำคัญ   กับการส่งเสริมธุรกิจบริการโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น ดังนั้น แม้ Maersk จะมีสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ที่ฮ่องกง/สิงคโปร์ แต่ก็เล็งเห็นความสำคัญของไทย เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สามารถเข้าถึงประเทศ CLMV ได้สะดวก และสามารถเชื่อมต่อด้าน inland พร้อมให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาด้าน    Trade Facilitation และการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคโลจิสติกส์ของไทย นอกจากนี้ Maersk มีแผนลงทุนสร้างท่าเรือใหม่ที่ไนจีเรียกับกาน่า แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทั้งสองประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ไทยให้ความสนใจในการขยายตลาดเช่นเดียวกัน

            จากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและเดนมาร์กเป็นโอกาสดีกับนักลงทุนไทยในการแสวงหาการลงทุนและช่องทางตลาดใหม่ๆในประเทศทางตอนเหนือของยุโรปซึ่งมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจในทุกๆด้าน อีกทั้งยังได้รับโอกาสเท่าเทียมกับบริษัทเดนมาร์ก และเป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและไทยก็มีชื่อเสียงทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย นอกจากนี้การมาลงทุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยของเดนมาร์กยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจในประเทศให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา:http://www.moc.go.th/index.php/moc-news/2015-10-19-04-33-08/item/9874.html