กระทรวงพาณิชย์มั่นใจส่งออกอาหารทะเลพุ่ง หลังสหรัฐอเมริกา ลดระดับปัญหาค้ามนุษย์มาอยู่ที่ Tier 2

          “พาณิชย์” มั่นใจส่งออกอาหารทะเลครึ่งปีหลังฟื้นตัว หลังสหรัฐฯ ลดระดับปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยมาอยู่ที่บัญชี Tier 2 คาดผู้ซื้อมั่นใจและสั่งซื้อเพิ่มขึ้นแน่ หลังชะลอดูผลการประเมิน ยัน BREXITไม่กระทบส่งออกไป 

           อังกฤษ เตรียมนัดทูตพาณิชย์ เอกชน ประเมินส่งออกอีกครั้ง ก.ย.นี้  นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลจากการที่สหรัฐอเมริกา ได้ปรับลด ระดับปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยจากบัญชี Tier   3 มาอยู่ที่บัญชี Tier  2 จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าอาหาร ทะเลแช่แข็งของไทยในทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป และตลาดอื่นๆ เพราะผู้ซื้อจะมีความเชื่อมั่น ต่อการดูแลในเรื่องแรงงานของไทย และส่งผลให้มีการสั่งซื้อสินค้าไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ยอดการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของไทยเพิ่มสูงขึ้น“เดิมทีคู่ค้าได้ชะลอการสั่งซื้อสินค้าไทยเพื่อรอดูการประเมินผลการจัดอันดับของสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อผลออกมา  ในทางที่ดีขึ้นก็เชื่อว่าการสั่งซื้อจะมีมากขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง 2559 หลังจากที่คู่ค้ารู้ว่าไทยมีความจริงจังใน การแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน จนประสบความสำเร็จ และยังมีความตั้งใจที่จะดูแลปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง นางมาลีกล่าวว่า ส่วนผลการท้าประชามติ  BREXIT  ทำให้อังกฤษเตรียมที่จะออกจากอียูนั้น เชื่อว่าจะส่งผลกระทบด้านจิตวิทยาและค่าเงินผันผวนในระยะสั้น และในด้านการส่งออกก็ไม่ได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากไทยส่งออกไปยังอังกฤษเพียง 1.8% ของยอดการส่งออกทั้งหมด ขณะที่การส่งออกไปยังอียูมีถึง 10% ของการส่งออก โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังอังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นไก่แปรรูป รถยนต์ ซึ่งไม่น่าจะมีผลกระทบแต่อย่างใด         

           ทั้งนี้ ไทยยังคงเดินหน้าผลักดันการส่งออกไปยังตลาดอังกฤษเหมือนเดิม และจะหันไปผลักดันการส่งออกในตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เช่น ตลาด CLMV   เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำมีกำลังซื้อสูง และยังมีความต้องการสินค้าไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ที่อัตราการเติบโตที่ 5% เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการทำงาน แต่ก็จะมีการนัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) หรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ทั่วโลกในเดือน ก.ย. 2559 พร้อมด้วยภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อประเมินแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกครั้ง รวมถึงการจัดทำแผนการผลักดันการส่งออกสำหรับปี 2560  

ที่มา : www.ditp.go.th