โลจิสติกส์ไทยรุกหนัก ขึ้นแท่นอันดับ 2 ในอาเซียน

August 17,2018

          เวิลด์แบงค์ (World Bank) ประกาศอันดับโลจิสติกส์ ไทยดีดตัว 13 อันดับ แซงมาเลเซียขึ้นแท่นเบอร์ 2 ในอาเซียน ด้านกอบศักดิ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผลอันดับสะท้อนถึงศักยภาพความสำเร็จด้านโลจิสติกส์ของไทย

 

          นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงรายงานของธนาคารโลก หรือ เวิลด์แบงค์ (World Bank) เกี่ยวกับการจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ (The Logistics Performance Index หรือ LPI) ประจำปี  2561 ว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 32 จากอันดับที่ 45 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมถึง 13 อันดับ โดยเป็นการจัดอันดับการสำรวจด้านโลจิสติกส์กว่า 160 ประเทศทั่วโลก ส่วนประเทศเยอรมณียังคงครองแชมป์ได้รับการจัดอันดับว่า มีคุณภาพของโลจิสติกส์ดีเป็นอันดับ 1 ของโลก ญี่ปุ่นอยู่อันดับที่ 5 และจีนอยู่อันดับที่ 26 ของโลก

 

          สำหรับอันดับของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ไทยปรับตัวดีขึ้นแซงหน้ามาเลเซียที่ตกลงไปอยู่อันดับที่ 41 ของโลก ทำให้ไทยทะยานสู่อันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ซึ่งเวิลด์แบงค์ได้ใช้ดัชนีชี้วัดทางด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทั้งหมด 6 ด้าน โดยรายละเอียดภาพรวมคะแนนของประเทศไทย 3.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 แยกออกเป็น 6 ด้าน คือ (1) ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานพิธีการสินค้าผ่านแดนหรือศุลกากรได้ 3.14 คะแนน (2) ด้านคุณภาพการค้า การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานได้ 3.14 คะแนน (3) ด้านความง่ายในการจัดการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศได้ 3.46 คะแนน (4) ด้านความสามารถของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศได้ 3.41 คะแนน (5) ด้านความสามารถการติดตามสืบค้นสินค้าระหว่างการขนส่งได้ 3.47 คะแนน และ (6) ด้านการส่งสินค้าถึงที่หมายตรงเวลาได้ 3.81 คะแนน (ข้อมูลเพิ่มเติม https://lpi.worldbank.org/international/global)

 

การปรับอันดับด้านโลจิสติกส์ที่ดีขึ้นในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปอีกขั้น โดยเฉพาะการปฏิรูประบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคและนำไปสู่ภาพลักษณ์ของประเทศที่น่าเชื่อถือและเป็นประเทศที่เหมาะแก่การลงทุนในระยะยาวอีกด้วย

 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/809175

https://www.thairath.co.th/content/1347219