ส่งออกไทยคึกคัก สหรัฐสั่งไทยเร่งเครื่องการผลิต นำเข้าสินค้าทดแทนจากจีน

September 13,2018

            ไทยมั่นใจสงครามการค้าเอื้อประโยชน์ส่งออก สหรัฐอเมริกาเร่งสั่งสินค้านำเข้าจากไทย ชดเชยการนำเข้าสินค้าจากจีน ด้านผู้ประกอบการจีนเล็งใช้ไทยเป็นฐานการผลิตส่งออกไปสหรัฐ แนะผู้ประกอบการไทยเร่งทำความเข้าใจสินค้ากลุ่มใดเข้าข่ายความต้องการ

 

            นายชัยชาญ เจริญสุข เลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน สมาชิก สรท. ส่วนใหญ่มั่นใจว่าไทยจะได้รับผลกระทบในด้านบวกมากกว่าด้านลบ เนื่องจากการสำรวจพบกว่า สหรัฐอเมริกาได้มีคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มจากไทยมากขึ้น เพื่อนำไปทดแทนสินค้าที่เคยนำเข้าจากประเทศจีนใน 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องนุ่งห่ม ขณะเดียวกันก็ยังมีอีก 1 สินค้าในกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปที่คาดว่าไทยจะมีโอกาสได้ส่งออกไปยังประเทศจีนมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

 

            ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมจัดให้มีการประชุมหารือกับภาคเอกชนจากสมาคมการค้าต่างๆ รวมถึงผู้แทนจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ เรื่องการส่งออกไทยว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เบื้องต้นด้านเอกชนได้แสดงความเชื่อมั่นว่า จากตัวเลขส่งออกในช่วง 6 เดือนแรก มีการขยายตัวอยู่ที่ 11%ครึ่งปีหลังจะยังขยายตัวได้มากกว่า 8% 

 

            ขณะเดียวกัน นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน สรท. ได้กล่าวย้ำว่า แม้ว่า หลังจากนี้จะมีผู้ประกอบการของจีนเข้ามาลงทุนในอาเซียนมากขึ้น เนื่องจากต้องการใช้เป็นฐานผลิตเพื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและตลาดอื่น ด้วยเหตุผลที่ต้องการหลีกเลี่ยงภาษีสินค้าที่ต้องจ่ายเพิ่ม แต่ผลกระทบจากการย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยจะทำให้สินค้าที่ผลิตในไทยเพื่อส่งออกมีแนวโน้มราคาต่ำลง และอาจส่งผลให้สินค้าไทยติดร่างแหถูกสหรัฐฯ ตอบโต้ทางการค้าไปด้วย

            จีนและสหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีบทบาทต่อการส่งออกสินค้าของไทยอย่างมาก โดยตัวเลขมูลค่าการส่งออกของไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการส่งออกไปยังจีนอยู่ที่ 9,734 ล้านดอลลาร์ และสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 8,690 ล้านดอลลาร์ สำหรับสถานการณ์สงครามทางการค้าของทั้งสองประเทศที่มีแนวโน้มว่าไทยจะได้รับผลด้านบวกมากกว่า เนื่องจากสินค้าไทยมีโอกาสเข้าไปทำตลาดทดแทนให้กับทั้งสองประเทศ อีกทั้งสินค้าไทยยังได้รับอานิสงส์จากการลดภาษีนำเข้าสินค้าของจีนเพื่อลดแรงกดดันทางการค้ากับนานาชาติ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารแปรรูป อาหารทะเล เสื้อผ้าและรองเท้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ล่าสุดสินค้าไทยหลายรายการมีโอกาสส่งออกไปสหรัฐฯ และจีนได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหมั่นตรวจสอบและอัปเดตว่า กลุ่มสินค้าใดจะได้รับอานิสงส์ในครั้งนี้บ้าง และเตรียมความพร้อมด้วยการเร่งเจรจากับลูกค้าเป้าหมายไว้ก่อน เพื่อเตรียมการผลิตให้รองรับความต้องการในช่วงต่อไป รวมถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทในเวลานี้ยังไม่อ่อนค่ามาก ซึ่งถือเป็นโอกาสในการนำเข้าเครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

 

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/305356 

https://www.prachachat.net/finance/news-189838