จีนปฏิรูปขนส่งทางทะเล ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย สคต. มั่นใจเอื้อประโยชน์ส่งออกไทย-จีน

August 17,2018

            คมนาคมจีนปฏิรูปขนส่งทางน้ำ เน้นช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่าย ด้าน สตค. ไทยเมืองกวางโจว เชื่อมั่นเอื้อผลประโยชน์ผู้ส่งออกไทย

 

            เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีรายงานความคืบหน้าภายหลังรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของจีนได้ประกาศใช้นโยบายปฏิรูปการขนส่งทางทะเลที่สามารถช่วยผู้ประกอบการภาคการขนส่งทางน้ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมาก อันเป็นผลจากการลดค่าธรรมเนียมและการปรับหน่วยวัดใหม่ ซึ่งส่งผลให้บริษัทท่าเรือจีนจำนวน 8 แห่ง สามารถลดค่าดำเนินการของตนเองและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 5.56 พันล้านหยวน

 

            อย่างไรก็ตาม ไทยยังได้มีการร่วมมือกับบริษัทการรถไฟของจีนในเรื่องของการขนส่ง ส่งผลให้มีจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งทางรางและทางน้ำเพิ่มขึ้น 34.8% ในทุกปี ซึ่งระยะเวลา 5 เดือนแรกของปี  2561 (มกราคม-พฤษภาคม) มีตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้การขนส่งผ่านทางท่าเรือของจีนทั้งสิ้น 1.75 ล้าน TEUs (ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต = 1 TEUs) โดยได้มีการคาดการณ์ถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งครั้งนี้จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการด้านการขนส่งได้ถึง 1.3 หมื่นล้านหยวนต่อปี

 

            นอกจากนี้ จีนยังได้มีการพัฒนาการขนส่งทางน้ำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่า การขนส่งสีเขียว ซึงรัฐบาลได้ผลักดันผู้ประกอบการให้เข้าร่วมโครงการ โดยมีการมอบเงินสนับสนุนประมาณ 740 ล้านหยวน สำหรับการดำเนินงานในช่วงปี 2559 – 2561

 

            ด้านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า การที่ทางการจีนมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมและปรับหน่วยวัดใหม่เป็นผลดีกับผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยมายังประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงข้อข้อบังคับและรายละเอียดต่างๆ ในการนำเข้าสินค้า เนื่องจากยังมีสินค้าบางประเภทที่ทางการจีนยังคงกีดกันด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

           

 

ที่มา : http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/243086/243086.pdf&title=243086