กรมพัฒนาแรงงาน-ทิฟฟา พัฒนาคน “โลจิสติกส์” สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 44 ล.

July 24,2019

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กพร. ได้ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือทิฟฟา (TIFFA) ดำเนินโครงการพัฒนาคนโลจิสติกส์ ทั้งธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อผลิตแรงงานคุณภาพป้อนอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีความต้องการกำลังคนในสาขานี้เป็นจำนวนมาก และมุ่งแก้ปัญหาการว่างงานของผู้ที่จบปริญาตรี

“โครงการนี้จะมีการคัดเลือกผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ว่างงานด้วยการทดสอบภาคความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และด้านภาษาอังกฤษเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมบรรจุเข้าทำงานเมื่อผ่านการฝึกอบรมในตำแหน่งงาน เช่น พนักงานดูแลลูกค้า พนักงานด้านการจัดการ พนักงานด้านการตลาด พนักงานต้อนรับ พนักงานคลังสินค้า เป็นต้น ที่ผ่านมาได้ทำงานจำนวน 206 คน มีรายได้เฉลี่ย 18,150 บาท/คน/เดือน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 44 ล้านบาท” นายสุชาติ กล่าวและว่า ปี 2562 มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการทดสอบเป็นจำนวนมาก แต่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 305 คน แบ่งเป็นเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 480 ชั่วโมง) จำนวน 203 คน เน้นกลุ่มเป้าหมายที่พึ่งจบการศึกษา อายุไม่เกิน 28 ปี อีกจำนวน 102 คน ฝึกอบรมหลักสูตรการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง) เน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์และทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาต่อยอดการเป็นหัวหน้างาน

ด้านนายสง่า วงษ์ศาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมจะเข้าไปฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อฝึกภาคปฏิบัติในตำแหน่งงานที่สถานประกอบกิจการเตรียมรับเข้าทำงาน เมื่อฝึกจบจะมีงานรองรับทันที

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1577582