บทความ

 • เส้นทางสายไหม OBOR เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าไทย-จีน
  September 14,2018
  เส้นทางสายไหม OBOR เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าไทย-จีน
 • เส้นทางสายไหม OBOR เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าไทย-จีนนับตั้งแต่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงของจีนได้ประกาศใช้นโยบายเส้นทางสายไหม หรือ Silk Road เมื่อเดือนกันยายน ปี 2013 โดยการนำทฤษฎีเส้นทางการค้าที่ชื่อว่า “เส้นทางสายไหม” ที่ประสบความสำเร็จในอดีต ทั้งในการขยายอิท
  September 14,2018
  เส้นทางสายไหม OBOR เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าไทย-จีนนับตั้งแต่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงของจีนได้ประกาศใช้นโยบายเส้นทางสายไหม หรือ Silk Road เมื่อเดือนกันยายน ปี 2013 โดยการนำทฤษฎีเส้นทางการค้าที่ชื่อว่า “เส้นทางสายไหม” ที่ประสบความสำเร็จในอดีต ทั้งในการขยายอิท
 • DIGITAL DISRUPTION “จุดเปลี่ยนธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทย”
  September 14,2018
  DIGITAL DISRUPTION “จุดเปลี่ยนธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทย”
 • UN/CEFACT & UN/LOCODE โอกาสหรืออุปสรรคของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0
  September 14,2018
  UN/CEFACT & UN/LOCODE โอกาสหรืออุปสรรคของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0
 • โอกาสทางการค้าและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
  July 10,2018
  โอกาสทางการค้าและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
 • ผ่าแผน “ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ กับมุมมองของนักปฏิบัติ”
  July 10,2018
  ผ่าแผน “ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ กับมุมมองของนักปฏิบัติ”
 • Talk with Logistician
  July 10,2018
  Talk with Logistician
 • “ระบบราง” โครงสร้างพื้นฐานสำคัญสู่การ “ลดต้นทุนโลจิสติกส์” ของประเทศไทย
  July 10,2018
  “ระบบราง” โครงสร้างพื้นฐานสำคัญสู่การ “ลดต้นทุนโลจิสติกส์” ของประเทศไทย
 • ทิศทางบรรจุภัณฑ์ไทย เพิ่มศักยภาพสินค้าไทยในตลาดโลก
  July 10,2018
  ทิศทางบรรจุภัณฑ์ไทย เพิ่มศักยภาพสินค้าไทยในตลาดโลก